سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۳

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرید کریمی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد سیستمهای اطلاعات مکانی، گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده فنی دانشگاه تهران
محمودرضا دلاور – استادیار گروه مهندسی نقشه برداری دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

درونیابی در بسیاری از زمینه ها مورد استفاده قرار می گیرد. در این راستا، علوم ژئوماتیک به عنوان یکی از استفاده کنندگان اصلی این علم معرفی گردیده است. فتوگرامی، ژئودزی و سیستمهای اطلاعات مکانی در بسیاری ازکاربردها و تجزیه و تحلیل های خود از درونیابی استفاده می کنند. به دلیل وجود روشهای نمونه برداری مختلف و استفاده از داده هایی با ماهیت های متفاوت، روشهای بسیاری برای درونیابی ارائه گردیده است. در این مقاله، برخی از اصلی ترین این روشها شرح داده شده و خصوصیات هریک از آنها ارائه می گردد. همچنین با استفاده از برنامه نوشته شده که قابلیت اعمال روشهای درونیابی شرح داده شده را دارا می باشد، نتایج اعمال روشهای مختلف بر روی یک سری داده نمونه نشان داده خواهد شد.