سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
اقبال اکری – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه امیرکبیر
سینا صفایی – دانشجوی دکترای دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آبتین کفایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر

چکیده:
یکی از راه های اساسی پاسخ به نیاز روز افزون انرژی اجرای پروژههای صنعت آب و برق است. روش های مختلفی به خصوص در کشورهایپیشرفته ارایه شده است تا هزینه مورد نیاز پروژه ها تأمین شود.در حال حاضر بنا بر اطلاعات اعلامی از وزیر نیرو،وزارت نیرو آماده مشارکت با بخش خصوصی در قالب دو روش BOT و بیع متقابل است.و با توجه به اینکه این پروژه ها سهم عمده ای از بودجه را خرج میکند لازم است در انتخاب نوع روش پیاده سازی پروژه ها دقت لازم انجام گیرد.هدف مقاله مقایسه دو روش BOT و بیع متقابل است.روش مقایسه و جمع آوری اطلاعات با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتی (AHP) می باشد که در طول آن ابتدا معیار ها،زیر معیارها و شاخص هایی با توجه به تحقیقات قبلی انتخاب میشود و با مقایسه دو روش بر مبنای این معیار ها و زیر معیار ها و شاخص ها از دیدگاه خبرگان صنعت آب و برق روش بهینه انتخاب میشود.لازم به ذکر است که این مقایسه با این روش در تحقیقات قبلی انجام نشده و فقط به ذکر نقاط قوت و ضعف هرروش بسنده شده است. این مقاله میتواند به تصمیم گیران در سطح کلان این امکان را بدهد که نقاط قوت و ضعف این روش ها را در شرایط برآیند ببینند و بتوانند با دید ه بازتری تصمیم گیری کنند.در پایان با توجه به آنالیز انجام شده روش BOT به عنوان روش برتر با در نظرگرفتن معیارهای مختلف انتخاب می شود.