سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی امساکی – دانشجوی کارشناسی ارشد-بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز
سیروس جوادپور – استادیار-بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز
علی بخشی – رئیس مهندسی پوشش – شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا

چکیده:

بوجودآوردن یک پوشش مقاوم به حرارت در دمای بالا بخصوص کحافظت از قطعات داغ توربین گازی جهت بدست آوردن بیشترین بازدهی موضوع بسیار مهمی میباشد بدین منظور از پوشش های CoNiCrAlY که مقاوم به اکسیداسیون دمای بالا و خوردگی داغ میباشد استفاده میگردد.دراین تحقیق ساختار پوشش CoNiCrAlYاعمال شده به روش LVPS _ HVOFمورد استفاده قرار میگیرد.در این راستا از میکروسکوپ نوری و الکترونی و سیستم آنالیز تصویری جهت بررسی ساختار نمونه ها و از EDAXو XRDبه ترتیب جهت آنالیز عنصری و آنالیز فازی استفاده شد.نتایج آزمایشات نشان داد پوشش CoNiCrAlY به روش LVPS بدلیل عدم حضور اکسیژن موجب ایجاد پوششی فشرده و عاری از اکسید و تخلخل میگردد.در پوشش بدست آمده به روش HVOFمقدار کمی اکسید و ذرات ذوب نشده وجود داشت که در حد استاندارهای موجود میباشد.با توجه به نتایج آزمایشات و همچنین هزینه بالای تجهیزات و نگهداری از دستگاه LVPSبه لحاظ اقتصادی پوشش دهی به روش HVOFبسیار مقرون به صرفه میباشد.