سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید رجبی معماری – ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان

چکیده:

در ایران به ویژه در نواح گرم جنوب کنجد از اهمیت ویژه ای برخوردار است و سطح زیر کشت آن همه ساله در حال افزایش است در حالیک ه هنوز ارقام و لاین های مشخصی برای این کشت در اختیار کشاورزان قرار نگرفته است بنابراین تلاش در جهت معرفی ارقامی که علاوه بر سازگاری بر منطقه دارایع ملکرد مناسبی باشند ضروری به نظرمی رسد.