سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

منصوره مظفری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
محمدرضا یوسف زاده طاهری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
علیرضا پور حاجی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

چکیده:

ترپیس پیاز یکی از مهمترین آفات این محصول است که سالانه خسارات زیادی را به کشاورزان تخمیل می کند در حالیکه ترپیس های پیاز می توانند به سرعت بوسیله