سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

قربانعلی صبحی – پژوهشگاه صنعت نفت
ناصر علیزاده – شرکت شلومبرجر
مجتبی کیانی – دانشگاه امیرکبیر
غلامرضا بشیری – پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

مقدار بسیار زیادی از تولید نفت در کشورهای تولید کننده نفت در خاورمیانه بخصوص ایران از مخازن شکافدار صورت می گیرد. اغلب این مخازن در ابتدای تولید با دبی بالا تولید می کنند ولی در ادامه دبی تولید دچار افت شدیدی می شود و این امر ضریب بازیابی را در اینگونه مخازن پایین می آورد .مساله اصلی در این حالت مدیریت مناسب مخزن و اتخاذ تصمیماتی جهت جلوگیری از افت بازیابی در این مخازن می باشد.یک مطالعه شبیه سازی مخزن در یکی از مخازن شکافدار جنوب ایران برای به دست آوردن ضریب بازیابی بهینه صورت گرفته است. سناریوهای سه گانه – تولید در حالت طبیعی،تزریق گاز وتزریق آب – اجرا و نتایج به دست آمده با هم مقایسه گردید .نتایج نشان می دهد که تزریق آب در این مخزن ضریب بازیابی بهتری را نسبت به تزریق گاز به دست می دهد .در پایان پیشنهادهای لازم در مورد دیگر مخازن مشابه ارائه گردیده است.