سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اردلان مهرانی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

از جمله کارهای اولیه اصلاح گیاه اسپرس در کشور جمع آوری اکوتیپ ههای محل این گیاه از مناطق اسپرس کاری کشور می باشد استان های سردسیر کشور خصوصا در شمال غرب مهمترین مناطقی هستند که این گیاهی از سابقه کشت طولانی برخوردار است و بعد از جمع آوری اکوتیپ های بررسی آنان در شرایطنرمال و شرایطی که تنش های زنده و غیرزنده وجود دارند دارای اهمیت است.