سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد برزگری – مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول

چکیده:

بمنظور تولید و گزینش رقم کنجد بر محصول برای شرایط خوزستان طی چندین سال بررسی های بهنژادی و مطالعه در توده های متنوع منطقه انجام گرفت با تلاقی بین توده ها تک بوته های متنوعی از نسل F1 بدست آمد. طی سال های متوالی با استفاده از روش های شجره ای و بالک غلاف انتخاب تک بوته انجام و تا نسل خلوص F7,F6 منتقل شدند.