سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد زمانیان – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

به منظور ارزیابی و خالص نمودن توده های بذر شبدر ایرانی که دارای سازگاری و پتانسیل ژنتیکی بالایی هستند و در شرایطم حیطیم ختلف تطابق یافته اند این طر اجرا گردید این آزمایش ۲۲ توده بذر محلی شد و ایرانی که از نقاط مختلف شد خیز کشور جمع آوری شده بودند در روی خطوطی به طول ۱۰ متر و فاصله ۶۰ سانتی متر به صورت کپه ای کشت که پس از سیر شدن بوته ها در داخل هر کپه پس از تنک کردن یک بوته قوی و شاداب ساقی گذاشته شد.