سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

همایون دارخال – مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

چکیده:

ذرت شیرین یکی از انواع ذرت است که وجود ژ« یا ژ« هایی در آن سبب تغییر نشاسته آندوسپرم شده و یک حالت شیرینی ناشی از قند موجود در دانه ها را به آن می بخشد به منظور بررسی و مقایسه عملکرد و تعیین همبستگی های صفات مرفولوژیک ارقام ذرت شیرین، تعداد ۹ هیبرید ذرت شیرین همراه با یک رقم شاهد در سال ۱۳۷۹ در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار در اصفهان مورد مقایسه قرار گرفتند.