سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید مجتبی هاشمی جزی – مرکز تحقیقات کشاورزی چهارمحال بختیاری

چکیده:

این تحقیق شامل یک آزمایش مقایسه عملکرد و تعیین سازگاری ارقام لوبیا سفید می باشد که شامل ۸ رقم و به همراه شاهد های دانشکده و ۱۱۸۰۵ است و در یک طرح بلوک های کامل تصفادی در چهار تکرارم ورد اجرا و بررسی قرار گرفت.