سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اسماعیل بیضایی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

به منظور دستیابی به ارقام پرمحصول لوبیا سفید و تعیین سازگاری آنها نسبت به شرایط محیطی متفاوت این تحقیق در پنج منطقه مهم لوبیا کاری کشور از جمله استان مرکزی ایستگاه تقحیقات لوبیا خمین به مدت دو سال اجرا گردید در این بررسی هشت رقم لوبیا سفید به همراه دو رقم شاهد ارقام دانشکده و ۱۱۸۰۵ در مجموع ده رقم در یک طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند.