سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین غفاریخ لیق – موسسه تحقیقات صالاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

با توجه به سطح زیر کشت لوبیا در ایران ۱۱۴ هزار هکتار و اهمیت آن در تغذیه مردم کشور و تامین نیازهای پروتئین گیاهی تو سط آن و استفاده در صنعت کسنروسازی لزوم معرفی تجارتی با محصول دانه کمی و کیفی مطلوب تر از ارقام موجود ضروری بنظر می رسد.