سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرهاد صادقی – مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه
شهناز سلیمان پور – مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه

چکیده:

تولید بذر شبدر برسیم در گرو شناخت دقیق و صحیح فرآیند های موثر بر تولید بذر از قبیل شرایط آب و هوایی، نوع رقم، زمان فعالیت حشرات گرده افشان و زمان های مختلف چین برداری است. این طرح به منظور بررسی و مقایسه عملکرد بذر و تاثیر فصل کاشت و تعداد چین برداری ها بر میزان و کیفیت علوفه به روش کرت های یکبار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سال زراعی ۸۰-۷۹ در ایستگاه تحقیقات آبیم اهیدشت اجرا شد.