سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مینا ترابی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته مدیریت محیط زیست دانشکده محیط زیست و انر

چکیده:

این مطالعه با هدف بررسی ومقایسه مخاطرات محیطی و بهداشت و سلامت انجام پذیرفت. بدین منظور مطالعاتی پیرامون ارزیابی ریسک، بهداشت و سلامتی، در آنتریوی جنوبی توسط وزارتخانه مربوط انجام شد. به منظور انجام این ارزیابی یک زباله سوز و یک محیط دفن زباله فرضی با ظرفیت مشابه ۶/۶ میلیون تن در طول بیش از ۲۰ سال در نظر گرفته شد. جمعیت مناطق مورد مطالعه در حدود ۵۵۰۰۰۰ نفر بود. محل دفن زباله و زباله سوزهایی که برای تحلیل مورد استفاده قرار گرفت، دارای پیشرفته ترین وسایل، با تجهیزات پیشرفته کنترل آلودگی است که به خوبی و بدون نقص کار می کند.
ارزیابیهای صورت گرفته بر اساس نشر بالقوه و تاثیر آن بر سلامت انسانها و محیط زیست (مطالعه بر روی محیط خشکی، آب) انجام شد. طبق نتایج ارزیابی ، برای ککنترل تاثیرات جزئی این دو نوع دفع (سوزاندن و دفن) نیاز به تجهیزات دقیق، طراحی استاندارد و عملکرد کنترل آلودگی وجود دارد، بنابراین نگرانی برای سلامت انسانها و محیط زیست نباید، انتخاب و دید مثبت نسبت به سوزاندن زباله ها و دفن بهداشتی آن را محدود کند.
• در یک نمونه جامعه حومه شهری که اطراف محل دفن و سوزاندن زندگی میکنندف احتمال به وقوع پیوستن هیچ یک از اثرات ویژه بر سلامتی انسان (عوامل منجر به سرطان ، بیماریهای ریوی ، آسیب به سیستم عصبی، تاثیرات جهشی در تولید مثل) نمی رود. به طور حتم مشکلات ناشی از بدبو شدن محیط در اطراف محل دفن و پایین آمدن کیفیت هوای محل وجود دارد.
• ارزیابی ریسک اکولوژیکی پیش بینی میکند که کیفیت آب و رسوبات نزدیک محل دفن یا سوزاندن زباله با مشکلات حتمی مواجه خواهد شد. بنابراین حتما محیط باید تحت کنترل و محافظت قرار گیرد.
• اثرات مستقیم یا غیر مستقیم بر محیط خشکی، گیاهی و حیات وحش که در نتیجه سوزاندن زباله و یا دفن آن حاصل می شود، خیلی دارای اهمیت نیست و تنها تفاوت اصلی تاثیرگذار بر محیط خشکی، بین دو روش نام برده، مربوط به وسعت زمین مورد استفاده و تولید اکسید نیتروژن است.