سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید حیدری زاده – استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
علی شکری – کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور واحد کرج

چکیده:

آخرین معادله منتج شده از حل ریاضی جریان ماندگار بداخل تونل رآبطه لی Lei است لی با مقایسه رآبطه بدست آمده خود از حل ریاضی با رآبطه قبلی پولوبارینوا – کوچینا Polubarinova-Kochina به میزان تخمین جریان بین سفره آب زیرزمینی و یک تونل نزدیک شده است اما این رآبطه هم بسته به موقعیت سطح سفره و لایه غیرقآبل نفوذ دارای محدودیت است و بکارگیری آن براحتی امکان پذیر نیست. از طرفی در زهکشی اراضی برای بدست آوردن میزان جریان و فاصله زهکش ها بطور وسیع از رآبطه شناخته شده Ernst استفاده می شود. حیدری زاده و همکاران (۸۵،۱۳۸۴(با حل عددی معادله جریان با استفاده از نرم افزار SEEP/W نشان دادند که رآبطه ارنست می تواند بخوبی میزان جریان در تونل و یا کوره قنات را تخمین بزند. در اینجا نتایج رآبطه لی (Lei) در مقایسه با نتایج رآبطه ارنست و حل عددی آن آورده شده است نتایج نشان می دهد که همچنان رآبطه شناخته شده Ernst در بسیاری حالات پاسخ صحیح تری را ارائه می کند.