سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
بهناز اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات ساوه

چکیده:
در سالهای اخیر با انقلاب صنعتی و دستیابی بشر به تکنولوژی های جدید در تسهیل زندگی و استفاده از سوختهای فسیلی بهعنوان منبع گرمایش و سرمایش و انرژی اولیه لازم برای به راه اندازی بعضی از این تکنولوژیها، کره زمین با مشکلات عدیده ازجمله آلودگی هوا، گرم شدن و … مواجه شده است که این امر سبب گردیده، در عصر حاضر، بشر به دنبال راهی برای حفظمحیط زیست – میراث گرانبهای ملی – باشد. یکی از این راهها، گسترش دانش و استفاده از امکانات جدید در رشته هایگوناگون علمی از جمله معماری است. به عنوان نمونه می توان به بحث معماری پایدار که اخیرا متداول شده است، اشاره کرد.این مقاله برآن است تا با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، اساس و اصول طراحی با نگرش خاص به محیط زیست رابررسی کند و مقایسه ای کلی بین اصول معماری پایدار و سبکهای معاصر معماری مثل اکوتک و ارگانیک به عمل آورد.