سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا ساقی بیرق – فارغ التحص
صالح نوروزی – کارشناس ارشد مهندسی خوردگی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی مواد
طاهر ربیع زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خوردگی، دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی
شاهین خامنه اصل – عضو هیات علمی دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مهندسی مکانیک گروه مهندسی

چکیده:

در این پژوهش با استفاده از جریان مستقیم و پالسی و پوشش های کرم سخت ترک دار و عاری از ترک تهیه شدند. این پوشش ها از نقطه نظر میکروسختی، زبری سطح، بازده فرآیند آبکاری و میکرو ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفتند. در بررسی های انجام شده مشخص شد که با استفاده از پالس های معکوس دار و پالس های بدون جریان جریان معکوس، با اعمال یک زمان استراحت می توان به پوشش های دانه ریز و نامنظم هم محور رسید. نمونه های ترک دار میکروسختی بالاتری نسبت به نمونه های عاری از ترک نشان دادند. همچنین مقاومت به خوردگی پوشش ها بر اساس تست الکتروشیمیایی پلاریزاسیون بررسی شد. نتایج حاصل از تست الکتروشیمیایی پلاریزاسیون نشان می دهد که نمونه های عاری از ترک پالسی با اعمال یک جریان معکوس مقاومت خوردگی بسیار بهتری نسبت به نمونه های دیگر دارند. در واقع نمونه های عاری از ترک پالسی با جریان معکوس از مقدارi بالاتری برخوردارند. همچنین نمونه های ترک دار تحت محیط تست الکتروشیمیایی پلاریزاسیون، روئین شدند.