سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مصطفی کتابچی – استادیار دانشکده مهندسی مواد
محمد عباسی – دانشجوی کارشناسی مهندسی هوافضا

چکیده:

جهت تعیین منحنیهای FLD دو روش کلی وجود دارد: روش تجربی و روش تئوری در روش تئوری که معمولا به صورت Out-of-plane صورت می گیرد از ازمایش ارتفاع گنبد نمونه های با عرضهای متفاوت که هریک از این عرضها معرف یک مسیر کرنش است استفاده می شود روش دیگر جهت تعیین منحنیهای FLD استفاده از روش تئوری است که برمبنای باریک شوندگی قرار دارد. دراین روش جهت تعیین کرنشهای حدی از معیارهای تسلیم مختلف همچون معیارهای Hill و معیارهای مختلف حدی همچون M-K7 وSwiftوHill استفاده میشود دراین مقاله منحنی های FLD فولاد Bake harden بدست آمده از روش تجربی با استفاده از روش Hecker و روش تئوری با استفاده از معیار تسلیم Hill48 دردو حالت با فرضکامل بودن ورق و استفاده از معیارهای حدیSiwft 7 Hill و فرض ناکامل و ناهمگن بودن ورق و استفاده از انالیز M-K با هم مقایسه شده اند.