سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جواد خادم – استادیار، دانشگاه بیرجند، گروه مکانیک

چکیده:

هدف از این مقاله بررسی و مقایسه مکانیزم احتراق کامل و مختصر سوخت JP10 می‌باشد. در این راستا به معرفی روشهای تحلیل و ساده‌سازی مکانیزمهای شیمیایی کامل (Detailed) پرداخته می‌شود. اهمیت نسبی اجزاء شیمیایی و واکنشهای بنیادی (Elementary) با استفاده از آنالیزهای جریان واکنشی و حساسیت، شناسایی شده و با حذف اجزاء و واکنشهای زائد از مکانیزم کامل، مکانیزم کوچکتری ایجاد می‌گردد. در این بررسی مکانیزم دو مرحله‌ای پیشنهاد شده است که شامل مرحله مصرف سوخت در آن رادیکالهای CO,H2O تولید می‌شوند و مرحله جفت‌گیری رادیکالها می‌باشد. مقایسه نتایج حاصله از مکانیزم دو مرحله‌ای (مختصر) با مکانیزم کامل (مشتمل بر ۱۸۹ واکنش بنیادی و ۴۰ جزء شیمیایی) نشان دهنده تطابق خوب نتایج می‌باشد.