سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر علی طباخ شعبانی – پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

محتوای آهن نمونه های میکای تری اکتاندرال واقعی در شکل دانه ای و پودر آنها از طریق روش شیمی تر تعیین شد. از آنجا که میکای پودر شده در مرحله هضم اسیدی نسبت به میکای دانه ای به سهولت انحلال می یابد، نتایج آنالیز از صحت و دقت بالاتری برخوردارست. همزمان با آنالیز نمونه های میکا، نمونه های استاندارد و مرجع بین المللی سنگ کل که به شکل پودر می باشند آنالیز شدند تا صحت روش ارزیابی گردد.
در این بررسی نسبت های+Fe3+/Fe2 تعیین شده از طریق مازیار اسپکتروسکونی نمونه های میکا که از دقت بالاتری برخوردارست همراه با آنالیز آهن کل از طریق الکترون مایکروپروب با نتایج شیمی تجزیه تر مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.