سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

شهربانو عریان –
حسین عمادی –
لیلا معاشر –

چکیده:

تحقیق حاضر در راستای مقایسه اثر عصاره هیپوفیز، هورمون GnRHو آنالوگ آن (LRHa) در پیش رس کردن ماهی طلائی صورت گرفت. در آن تحقیق تزریق عصاره هیپوفیز در چهار فصل متوالی به ماهیهای طلائی صورت گرفت ولی فقط در فصل بهار ماهیان نسبت به تزریق عصاره هیپوفیز پاسخ مثبت دادند. تزریق هورمون GnRH و LRHa به دو صورت یک مرحله ای ودو مرحله ای انجام گرفت. نتایج نشان دادند که هورمونهای GnRH و LRHa در ماهی طلائی تنها توسعه گنادی را تحریک می نمایند و در این میان اثر غلظتهای بالای GnRH (1g/g) و غلظتهای پایین LRHa (0/1g/g) بر روی افزایش سطح GTH چشمگیرتر از دیگر غلظتهای بکار گرفته شده است و نیز LRHa در مقایسه با GnRH برای مدت زمان بیشتری سطح GTH را بالا نگه می دارد.