سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کیان کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
علی بخشی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
فرهاد نوروزیان – عضو هیئت علمی گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

زلزله بم که در ۵ دیماه ۱۳۸۲ اتفاق افتاد, از لحاظ خسارات انسانی و مالی از جمله ناگوارترین بلایای طبیعی بود که در چندین سال اخیر رخ داده است.در این مقاله با انتخاب زلزله بم و ۸ زلزله معروف دیگر،به مقایسه ویژگیهای دینامیکی زلزله بم با سایر زلزله ها می پردازیم.این مقاله در دو قسمت ارائه می شود: در قسمت اول برخی از پارامترهای شاخص لرزه ای مانند مدت زمان حرکت قوی زلزله، سرعت مطلق تجمعی، محتوای فرکانسی رکورد، انتگرال مجذور شتاب زمین، ضریب شکل، بیشینه شتاب, سرعت وجابجایی و … را برای این زلزله ها محاسبه و در نمودارهایی ترسیم و مقایسه می کنیم.در قسمت دوم با ترسیم طیفهای پاسخ خطی و غیر خطیسازه برای تعدادی از این زلزله ها، اثر آنها را بر روی سازه هایی با زمان تناوب و ضرایب شکل پذیری مختلف بررسی و مقایسه می کنیم.