سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نادر ابراهیم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد IT دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
عزیز حنیفی – هیئت علمی دانشگاه پیام نور تبریز

چکیده:

شبکه های سیار Ad hoc شبکه های بی سیم بدون زیرساختار می باشند که گره ها در آنها حرکت دارند و باعث تغییر مکرر توپولوژی شبکه می شوند در نتیجه مسیریابی در چنین شبکه هایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است از آنجاییکه استفاده از مسیریابی تک مسیری باعث تنظیم نامناسب بار در شبکه و درنتیجه آن تاخیر و گم شدن بسته را بعلت خرابی مسیر د رنتیجه تحرک گره ها سبب می شود لزوم استفاده از مسیریابی چند مسیری مطرح می شود در مسیریابی چند مسیری بعلت استفاده همزمان از چندین مسیر جهت ارسال داده ها و د رنتیجه آن کاهش تراکم و تنظیم بار در چندین مسیر می شود در این مقاله چهار تا از الگوریتم های پایه مسیریابی بررسی و مقایسه شده است.