سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد قاسمیان بالف – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ،دانشگاه سمنان
سلمان قاسمیان بالف – کارشناس ارشد سازه ،فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

بررسی آسیب پذیری و بهسازی ساختمان های بتن مسلح به دلیل پیچیدگی ازاهمیت بالایی برخوردار است .با توجه به ویرایش جدید آیین نامه زلزله ایران و دستوالعمل بهسازی لرز ه ای ساختمان ها ی موجود و همچنین توجه بیشتر نسبت به زمین لرزه بهسازی ساختمان موجود جایگاه خاص پیدا کرده است .دراین مقاله یک ساختمان ۷ طبقه بتنی مورد بهسازی قرار می گیرد پس از جمع آوری نتایج اولیه آزمایشات مخرب و غیرمخرب (مغزه گیری و چکش اسمیت )ضعف بتن و اعضای بتنی مشهود است .با مدلسازی ساختمان با نرم افزار ETABS و بدست آوردن نسبت تنشهای اعضا مشاهده گردید که سازه مقاومت کافی را دربرابر بارهای جانبی ندارد .براین اساس با سه روش بهسازی زره پوش فولادی بادبند فولادی و دیوار برشی تقویت لازم روی سازه انجام شد بدین ترتیب که براساس تحلیل طیفی مدل سازه موجود و مدلهای سازه بهسازی شده مورد تحلیل و طراحی قرارگرفتند و روشهای مختلف بهسازی با نتایج حاصل ازتحلیل مقایسه شدند .