سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهره بارانی – کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی – بیومکانیک
محمد حق پناهی – دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
حمیدرضا کاتوزیان – استادیار دانشکده مهندسی پزشکی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسن سعیدی – عضو هیئت علمی دپارتمان ارتوپدی فنی دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده:

زخم کف پای بیماران دیابتی از مهمترین و شایعترین عوارض این بیماری است که به دلیل توزیع نامناسب فشار در کف پا و عدم استفاده از مواد مناسب در کفی کفش به وجود می آید و در نهایت منجر به قطع پای این افراد می گردد. در این تحقیق با استفاده از یک مدل سه بعدی کفی کفش و با بهره گیری از نرم افزار (Ansys) و تحلیل استاتیکی خطی و غیرخطی به روش اجزاء محدود، چهار نوع ماده که عبارت بودند از سیلیکون ژل، پلاستوزوت، پلی فوم، و اتینیل وینیل استات که در ساخت کفی کفش بیماران دیابتی کاربرد فراوانی دارد، مورد مقایسه و بررسی قررا گرفتند. بارگذاری در یک مرحله و سه مرحله انجام شد. نتایج حاصله از توزیع تنش و کرنش حاکی از آن بود که سیلیکون ژل با داشتن توزیع تنش Von) Mises) و کرنش وسیع‌تر و تمرکز تنش کمتر در نواحی که شامل بیشترین فشارها در کف پا بود یعنی ناحیه زیر انگشت بزرگ پا، به عنوان بهترین ماده در بین دیگر مواد مورد بررسی شناخته گردید.