سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: نخستین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

ابراهیم رشیدی – کارشناس ارشد جمعیت شناسی و معاون حقوقی و سجلی اداره کل ثبت احوال شهرست

چکیده:

واقعۀ مرگ یکی از رویدادهای مهم وقایع حیاتی تغییرات جمعیتی است که کلیۀ افراد جامعه را در بر می گیرد و برحسب جنس، سن، شرایط اقلیمی، وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خصوصاً جمعیتی، نوع و میزان آن متفاوت است. رهایی از واقعۀ مرگ اگرچه اجتناب ناپذیر است و فنای یک فرد را خبر می دهد اما درآمد ملی، رفاه و توسعه، بهداشت و سلامت، تغذیه و در کل وضعیت اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی ،آموزشی جامعه بر آن تأثیر می گذارد. دسترسی به آمار و راقام جمعیتی از روشهای مختلف سرشماری ومعمولاً به صورت متناوب و با فاصلۀ زمانی نسبتاً طولانی، و یا روش ثبت وقایع حیاتی انجام می گیرد که تغییرات و تحولات جمعیتی را به صورت مستمر تحت نظر دارد. ثبت وقایع حیاتی (ولادت – وفات) در تعیین میز ان و شاخصهای جمعیتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و دسترسی به آمار صحیح و ارائۀ به موقع آن، منوط به داشتن یک «نظام دقیق ثبت وقایع حیاتی» است؛ براساس قانون این وظیفه برعهدۀ سازمان ثبت احوال کشور است و دیگر سازمانها نیز براساس وظایف محوله خدماتی اجتماعی ، آموزشی، بهداشتی و درمانی و … ضمن استفاده از آمارهای ثبت احوال، بعضاً نسبت به ثبت وقایع حیاتی به صورتهای مختلف اقدام می کنند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز با توجه به وظایف محوله در رابطه با «تأمین سلامت افراد جامعه» طرحهایی در رابطه با جمع آوری و ثبت وقایع حیاتی به اجرای گذاشته که طرح «نظام ثبت علل مرگ» یکی از آن طرحهاست که هدف اصلی آن دستیابی به علل و عوامل مرگ افراد در گروه های سنی و جنسی متفاوت و مناطق جغرافیایی است.