سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس علیزاده شوشتری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
محمدمهدی امین – استادیار گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

در سال های اخیر توجه خاصی بهآلاینده های اضطراری (emerging contaminants)شامل ترکیبات دارویی همچون آنتی بیوتیک ها،و ترکیبات مختل کننده غدد درون ریز بدن (endocrine disrupters) از قبیل هورمون های استروئیدی در محیط زیست و بویژه در منابع آبشده است. این ترکیبات که در حفظ سلامت و درمان انسان، دام و طیور، و نیز در پرورش آبزیان کاربرد گسترده دارند، نهایتا به منابع آب راه می یابند.
نتایج مطالعات چنین نشان می دهد که از میان روشهای متداول و روشهای تصفیۀ پیشرفتۀ مورد استفاده، روشهای پیشرفته ای همچون جذب بوسیلۀ کربن فعال، اسمز معکوس و اکسیداسیون بوسیلۀ کلر و ازن نسبت به سایر روشها از راندمان بیشتری در حذف این ترکیبات برخوردار هستند. در مقابل روشهای متداول نظیر انعقاد/لخته سازی/ته نشینی بوسیله آلوم، نمکهای آهن و یا نرم سازی بوسیلۀ آهک/سودا اش، استفاده از اشعۀ UV در دوزِ مورد استفاده برای گندزدایی، و همچنین تبادل یون، در حذف ترکیبات یاد شده از کارایی و راندمان بالایی برخوردار نیستند.