سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

سیدضیاءالدین قاضی زاده فرد – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین ( ع ) و معاون اسبق طرح و برنام

چکیده:

در سالیان اخیر بحث برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت و ت فکر استراتژیک در سازمان ها توسعه یافتـه و بهره گیری از این ابزارهای خوب مدیریتی در سازمان های کشور و به ویژه سازمان های دولتـی ونیروهـای مـسلح روز به روز در حال افزایش است . آشنایی با این ابزارها و محاسن و محدودیت هایی که در بکارگیری آنها وجود دارد می تواند کم ک مؤثری به هر چه بهتر استفاده کردن مدیران از آنها، منجر گردد . لـذا در ایـن مقالـه ضـمن اشـاره ای گـذرا بـه دلایـل و تاریخچه شکل گیری این روش مدیریت در سازمان ها، به تعریف برنامه ریزی و برنامه ریزی استراتژیک پرداخته و جایگاه آن در سازمان ها مورد کنکاش قرار می گیرد . در ادامه فرایند برنامه ریزی استراتژیک با ارایه الگـویی ابـداعی معر فـی و توضـیحاتی در خـصوص انـواعوش های آن و بکارگیری آنهادر سازمانهای مختلف مطرح و محدودیت ها و اثربخشی برنامه ریزی اسـتراتژیک در چارچوب مدیریت استراتژیک با بهره گیری از تفکر استراتژیک مورد نقد و بررسی قرار می گیرد .