سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: یازدهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سهراب مینائی – کارشناس ارشد مدیریت فنی و مهندسی واحد آب سازمان آب و برق خوزستان
آزاده مادح خاکسار – کارشناس مدیریت فنی و مهندسی واحد آب سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

در این مطالعه، به بررسی روش محاسبه و مقادیر برآورد شده نیاز آبی محصولات در سند ملی آب استان خوزستان پرداخته شد و مشاهده گردید تاریخ کاشت، برداشت و طول دوره رشد گیاهان نیاز به اصلاح دارد. همچنین به تحلیل روش برآورد نیاز آبی در سند یعنی روش پنم ن مونتیث پرداخته شد . بررسی اثرتغییر ضرایب تشعشع در برآوردETo نشان داد که تغییر این ضریب تا ۱۴ درصد در مقدار نیاز آبی برآورد شده اختلاف ایجاد می کند . مقایسه نیاز آبی محاسبه شده در سند با دیگر مراجع جهت دشت های مختلف استان تفاوتی در حدود ۳۸ تا ۸۶ درصد برای گندم و تا ۹۴ درصد برای برنج را نشان می دهد . نتایج نشان می دهد که ضروریست در خصوص استفاده از ایستگاه های هواشناسی و دشت بندی، جهت محاسبه نیاز آبی، اصلاحات لازم صورت پذیرد و همچنین لازم است راندمان های آبیاری پیشنهادی در سند جهت دشت های مختلف استان مورد باز نگری قرار گیرد . در نهایت پیشنهادات کارشناسی در خصوص چگونگی اصلاحات لازم ارائه می شود.