سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرج ا… کریمی مجد – سازمان هواپیمایی کشوری – استاندارد پرواز

چکیده:

باتوجه به اهداف سومین همایش ایمنی هوانوردی که جمع آوری و ارائه نظرات دست اندرکاران هوانوردی کشوری در روند ارتقای ایمنی در هوانوردی وافزایش امنیت و بی خطری پروازها و جلوگیری از بروز حوادث و سوانح هوایی از آن جمله است . این نوشتار تدوین وارائه می شود؛ امید است با هم اندیشی و هم گرایی در تفکر جهت دار و تجزیه و تحلیل مسائل ومعضلات موجود در هوانوردی بتوانیم گامی هرچند کوچک درارتقای ایمنی هوانوردی برداریم . این مقاله به تحقیق و بررسی حوزه های مختلف هوانوردی پرداخته و وضعیت موجود قسمت های مختلف هوانوردی
کشوری را ازجنبه های مختلف مورد ارزیابی قرار می دهد . از آنجایی که رعایت ایمنی هوانوردی وجلوگیری از بروز حوادث و سوانح هوایی بستگی به سلسله عوامل زنجیره ای دارد که هر حلقه از این زنجیر به نفسه خود، حائز اهمیت شایانی است، و برخی از عوامل هرچند که کوچک و بی اهمیت جلوه می دهد ولی ممکن است در ساختن یک حادثه یا سانحه حداقل از عوامل کمک کننده باشند . لذا کلیه بخش های هوانوردی صنعت حمل ونقل هوایی توجه خاص خود را می طلبد که در بحث های مربوط به مدیریت ایمنی هوانوردی به هرکدام از عناوین پرداخته می شود؛ و ضوابط، مقررات و استانداردهای خاص آن می بایستی مورد توجه و عنایت قرار گیرد . آنچه در این چکیدة مقاله می توان عنوان کرد عبارتند از :
• مسائل مربوط به ناوگان هوایی کشور و بررسی و تحلیل وضعیت موجود هواپیماهای فعال در عملیات پرواز .
• بحث آموزش و بهسازی نیروی انسانی در صنعت و مراکز و مؤسسات آموزشی موجود در زمینه های مختلف و رسالت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در زمینه های هوافضا .
• مسائل و موارد مربوط به شرکت فرودگاه های کشور و تحلیل تصمیمات اخیر درخصوص ارتباط این شرکت با سازمان هواپیمایی کشوری، جایگاه و رسالت شرکت و گواهی های تأیید فرودگاه های کشور .
• مسائل مربوط به سرویس های مراقبت از پروازها .
• امکانات، تجهیزات، برنامه ها و پروژه ها در ناوبری هوایی