سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا عباس نیا – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران – نارمک- دانشکده مهندسی عم
مصطفی برقی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

فرآیند خسارت دیدن یک عضو، طبقه‌ای ازسازه و یا کل آن را می توان با یک عدد مرتبط نمود. آن عدد نشانة خسارت (Damage Index) نامیده می شود. مدل نشانة خسارت (Park-Ang) از معتبرترین و شناخته شده ترین مدلهای نشانة خسارت در مورد اعضای بتن آرمه می‌باشد. ۲۵ ستون بتن آرمه که تاریخچه بارگذاری برآنها مشخص بود مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند . انهدام این ستون ها از نوع برشی بود . این ستون ها با استفاده از مدل park-Ang تحلیل خسارت شدند . نتایج بدست آمده حاکی از آن است که این مدل برای ستونهایی که انهدام برشی دارند به درستی جواب نمی دهد. نشانه های خسارت بدست آمده پراکندگی قابل توجهی نسبت به عدد یک داشتند. ( عدد یک در مدل park-Ang خرابی عضو بتن آرمه را نشان می دهد). علت پراکندگی و محدودیت های این مدل مورد بحث قرار گرفتند.