سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد افضل پور – شرکت توانیر

چکیده:

انهدام و نابودی فلزات در اثر خوردگی یک حقیقت اجتناب ناپذیر زندگی صنعتی مورد قبول قرار گرفته است، معهذا، باید اذعان داشت که پذیرش مزبور ناشی از عدم آگاهی کامل به خوردگی و روشهای حفاظت و عدم توجه به اهمیت و نقش آنها در زندگی اقتصادی کشور می باشد . (۶)
براساس آمار و ارقام بین المللی، سالانه حدود ۳/۵ تا [۱] ۴ درصد از تولید ناخالص ملی کشورها را ضرر و زیان ناشی از خوردگی تاسیسات صنعتی بخود اختصاص می دهد که این رقم در کشورهای در حال توسعه بدلیل عدم دسترسی به تکنولوژی پیشرفته تا حدود %۷ نیز می رسد .
نتایج حاصل از بررسی های انجام شده در صنایع ایران نشان می دهد که تنها تعداد معدود و انگشت شماری از کارخانجات و صنایع آگاهی کافی جهت مطالعه و برآورد تقریبی هزینه های ناشی از خوردگی را دارند . اکثر صنایع و کارخانجات قادر به اعلام هیچگونه اطلاعاتی در ارتباط با مسائل اقتصادی خوردگی نبوده و در بسیاری از موارد خسارات و هزینه های ناشی از خوردگی در قالب هزینه های تعمیراتی آنها نهفته است .
در این مقاله سعی شده است ابتدا نقش اقتصادی رنگ و پوشش های صنعتی در پیشگیری از زنگ زدگی تجهیزات در صنایع کشور در مقایسه با تولید ناخالص ملی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته، سپس نقش اقتصادی رنگ و پوشش هایصنعتی در صنعت برق شامل هزینه های مربوط به رنگ، پوشش های صنعتی و حفاظت کاتدی واحدهای در حال احداث با هزینه های خرید یک نیروگاه بصورت کلید در دست (Turnkey) مورد مقایسه قرار گرفته و هزینه های مربوط به همین موضوع در ارتباط با کل هزینه های تعمیرات سالانه نیروگاههای در حال بهره برداری ارزیابی شده و در انتها اقداماتی که می بایست در جهت کاهش هزینه های سالانه نیروگاهها با استفاده از رنگ و پوشش های مناسب و با دوام بعمل آورد، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت