سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احد خیرآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد GIS
علی اصغر آل شیخ – استادیار گروه مهندسی GIS

چکیده:

سازمان حمل و نقل جاده ای کشور مسئول نظارت و کنترل یکپارچه کلیه راههای بین شهری کشور می باشد . این سازمان به منظـور مدیریت کلیه راههای کشور در سال ۱۳۸۲ سایت وبی را با استفاده از تکنولو ژی WEBGIS در آن زمان پایه ریزی کردند این سـایت وب را بیشتر به منظور اطلاع رسانی عموم مردم از وضعیت جاده ها و راهها پایه گذار ی کرده و آنالیزهـایی همچـون کوتـاهترین مسـیر را بـا استفاده از تکنیکهایی موجود در آن زمان در این سایت قرار دادند . با گذشت زمان و توسـعه روز افـزون تکنولـوژی وب و GIS نیـاز بـه بروزرسانی این سایت با بکارگیری تکنولوژی امروزی بسیار مورد توجه کارشناسان مربوطه قرار گرفته است . معماری سیستم جدید بدین صورت است که با توسعه نرم افزار و برنامه نویسی سمت خادم قابلیتهای ویرایشی در اختیار کاربران قرار گرفتـ ه بـه شـکلی کـه کـاربران خاص که در حقیقت نمایندگان سازمان در استانها هستند بتوانند اطلاعات جدید راهها، پمپ بنزینها، ایستگاه خـدمات رفـاهی و … را بـر روی وب سایت اضافه کنند و ناظر سازمان نیز بر صحت ورود اطلاعات نظارت کند . بـدین ترتیـب اطلاعـات بـروز و سـازگار بـر روی اینترنت مورد استفاده کاربران خاص و عام قرار می گیرد .