سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدعلی طالقانی – کارشناس ارشد عمران، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی شهبازنیا – کارشناسی ارشد مدیریت ساخت، دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از دلایل عمده تأخیر در اجرای پروژه های عمران شهری، نارسایی دولت در تأمین مالی به موقع این پروژه ها و منابع مالی ناپایدار شهرداری است . در این مقاله روش تأمین مالی پروژه به عنوان یکی از تصمیمات استراتژیک در مدیریت پروژه مورد بررسی قرار گرفته و ضرورت توجه به این موضوع در احداث پروژه های زیربنایی و استفاده از پتانسیل بخش خصوصی جهت تأمین مالی بهینه پروژه ها و توسعه شهری تبیین شده است . مهم ترین امتیاز این مقاله تبیین جایگاه روش تأمین مالی در مدیریت پروژه و دسته بندی روش های تأمین مالی است . در این مقاله روش های تأمین مالی به دو دسته سازمانی و پروژه ای، تقسیم گردیده و حالت های ممکن برای هر دسته معرفی شده است . در بین روش های تأمین مالی، روش ساخت – بهره برداری – انتقال )B.O.T) که مناسبت بیشتری با احداث پروژه های عمران شهری دارد، به صورت مفصل تشریح شده و بر اساس توصیه سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل جهت توسعه زیربناها در کشورهای در حال توسعه، به عنوان بهترین روش برای تأمین مالی اعتبارات مورد نیاز احداث پروژه های عمران شهری ، پیشنهاد شده است .