سال انتشار: ۱۳۶۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین کرامتی – شرکت مشانیر

چکیده:

یکی از مشکلات ناشی از عبور خطوط انتقال نیرو از مناطق شهری، تاثیر نامطلوب نویز آنها بر روی دستگاههای مخابراتی می باشد . در این مقاله سعی گردیده ضمن بررسی عوامل بوجود آورنده تداخل امواج رادیوئی ناشی از خطوط انتقال نیرو با اندازه گیریهائی که بر روی تعدادی از خطوط انتقال ایران انجام شده، سطح نویز استخراج و منحنی هائی ترسیم گردد . با استفاده از این منحنی ها می توان فاصله مناسب خط انتقال با دستگاههای مخابراتی را با توجه به فرکانس آنها رعایت نمود . همچنین این مقاله حاوی مطلبی درخصوص محاسبه گرادیان سطحی سیمها و بررسی حد مجاز آن در خطوط انتقال نیروی ایران بوده که در طراحی خطوط انتقال نیرو می تواند مد نظر قرار گیرد .