سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن گرامی – استادیار دانشگاه سمنان و پژوهشگر فوق دکترای سازه دانشگاه تربیت مدرس
عبداله ایمری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان
محمد کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان

چکیده:

در این مقاله تعمیمی از تئوری بسط سری فوریه برای تحلیل تیرهای کامپوزیت به هنگام وقوع آتش صورت می پذیرد. به ویژه بسط مقدماتی مربوط به وابستگی عکس العمل تمام اجزا شامل تیرهای فولادی – دال بتنی و رابط های فولادی (برشگیرها)به دما مطرح می شود. این موارد در انتها با صلبیت (سختی محوری) مطرحو محاسبات صحیح و معین برای بررسیتاثیرات ناشی از تغییرات دمایی در خواصمواد و افزایش تنش به علت اختلاف در توزیع حرارت در سرتاسر سطح داخلی داده خواهد شد. روشهای پیشنهاد شده انطباق مناسبی با برخی تجربیات آزمایشات آتش درحالات وجود تکیه گاه های ساده و تیرهای کامپوزیت بدست می دهد. روابط بدست امده از این مقایسات و آزمایشات ساده و سریع می باشند که می تواند در اهداف طراحی و در ارزیابی و محاسبه دمای بحرانی در شرایط خمش مورد استفاده قرار گیرد. در نهایت نتیجه گیری گردید که این روش قابلیت تعنین به هر نوع تیپ از توزیعات و تقسیمات را به عنوان مثال در طولهای منقطع و متغیر دارا می باشد.