سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

منصور فخری – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ارشاد عموسلطانی – کارشناس ارشد راه و ترابری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها یکی از مهمترین و بنیادی ترین اصول زیر بنایی کشورهاست، نوع و کاربرد انواع اقدامات پیشگیرانه برای نگهداری روسازیهای آسفالتی و بتنی طی سالهای متمادی تحت بررسی و تحقیق قرار گرفته است. کاهش هزینه ها و اقدامات کاهش دهنده زمان ترمیم راهها از جمله نکاتی است که با استفاده از آسفالتهای حفاظتی تحقق می یابد. تحقیقات نشان داده است که صرف مقدار ناچیزی از کل هزینه ها به اقدامات نگهداری باعث کاهش بسیار زیادی از هزینه های تعمیرات و ترمیم روسازیها خواهد شد. بنابراین اهمیت توجه به زمینه اقدامات نگهداری و مدیریتی به وضوح روشن می گردد. در این مقاله ضمن معرفی و شناسایی اقدامات نگهداری پیشگیرانه بویژه اندودهای سنگدانه ای، راهکارهایعلمی آزمایشگاهی و عملی در زمینه تهیهاجرای انواع اندودهای سنگدانه ای ارائه می گردد. آسفالتهای حفاظتی از جمله موارد نگهداری پیشگیرانه محسوب میشوند. آسفالتهای نازک سطحی، اندودهای سنگدانه ای، دوغاب آببندی و اندود آببندی بدون سنگدانهخ و درزگیرها از جمله آسفالتهای حفاظتی بشمار می روند. هدف از این تحقیق معرفی انواع مختلف اندودهای سنگدانه ای و نحوه طراحی ، اجرا، انتخاب و نوع و راهکار مناسب جهت شرایط موجود می باشد تا گامی در راستای افزایش ایمنی و کارایی راههای کشور برداشته شود.