سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد جواد شیخ – کارشناس شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیر
محمد حسین صبحیه – رئیس انجمن مدیریت پروژه ایران، استادیار و مدیر گروه مدیریت پروژه و ساخ

چکیده:

مدیریت ریسک یکی از محدوده های مهم مدیریت پروژه می باشد لیکن در کشور ما به این موضوع اهمیت کمی داده شده و در کمتر سازمانی دید صحیح و کاملی نسبت به فرآیند مدیریت ریسک وجود دارد. با ایجاد نگرش علمی به مدیریت ریسک، معرفی علمی و جامع فرآیند و تکنیکهای مدیریت ریسک می توان زمینه ساز تدوین و کاربرد نظامند مدیریت ریسک پروژه در کشور و نیز استقرار آن در شرکتها گردید. یکی از مراحل فرآیند مدیریت ریسک در پروژه ها، شناسایی ریسکهای مؤثر بر پروژه می باشد . هدف از این مطالعه بررسی تکنیکهای شناسایی ریسک در پروژه ها می باشد . مقاله حاضر با معرفی اجمالی مدیریت ریسک پروژه به بحث در مورد مراحل، نیازمندیها، ویژگیها و میزان قابلیت اطمینان هر یک از تکنیکهای شناسایی ریسک می پردازد . با شناخت مراحل، مشخصات و نیازمندیهای هر یک از تکنیکها و مقایسه آن با شرایط، ویژگیها و ماهیت پروژه می توان تکنیک مناسب جهت شناسایی ریسکهای پروژه را انتخاب و بکار گرفت . از اینرو نتایج حاصل از مرحله شناسایی ریسک در فرآیند مدیریت ریسک قابل اعتماد تر و مناسب جهت مرحله بعدی از فرآیند مدیریت ریسک یعنی فاز ارزیابی و تجزیه و تحلیل ریسکها می باشد.