سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسام الدین عباسی – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی , دانشکده مهندسی مکا
سیروس آقانجفی – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی , دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

تحقیق حاضر به بررسی و تحلیل تولید انتروپی در یک میکرو کانال گرماگیر (Micro-channel Heat Sink) می پردازد. به منظور حل مسئله جابجایی اجباری در داخلMCHSاز روش محیط متخلخل استفاده شده است. در این روش از معادله دارسی اصلاح شده برای جریان سیال و مدل دو معادله ای برای انتقال حرارت استفاده شده است. علاوه بر آن برای بدست آوردن توزیع دو بعدی سرعت در کانال به منظور تعیین نرخ تولید انتروپی ناشی از حرکت سیال از حل بسته سرعت در کانال مستطیلی شکل استفاده شده است. در ادامه روابط تحلیلی تولید انتروپی بدست آمده است. به منظور تحلیل عملکرد حرارتی و کلی سیستم پارامترهای موثر تعیین و تاثیر آنها بر توزیع و نرخ تولید انتروپی حرارتی و کلی مد نظر قرار گرفته است.