سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، رئیس اداره شیفت شیمی نیروگاه شازن

چکیده:

امروزه در تکنولوژی ژنراتورهای جدید، کاهش گرما بوسیله گاز خنک کننده با هوا یا هیدروژن صورت می گیرد امروزه در سراسر دنیا تعداد بسیار زیادی استاتور وجود دارد که با سیستم خنک کننده آبی بهره برداری می شوند و با وجود اینکه ساعات بهره برداری موفق زیادی دارند ولی ا طلاعات و دیتای های کامل و موثقی برای آنها وجود ندارد. برای رساناهای توخالی دراستاتورها اغلب از فلز مس بخاطر عملکرد خوب آن در سیستم های خنک کننده آبی استفاده می گردد. با توجه به داده ها و اطلاعات موجود در آرشیو نیروگاه و روند کارهای انجام شده و اقداماتی که در خصوص کاهش خوردگی مس و کاهش مقدار کنداکتیویته آب خنک کاری استاتور یک واحد نیروگاه حرارتی شازند صورت گرفته در این مقاله گنجانده شده است.