سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری – دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
مرتضی زرگر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در سالهای اخیر مساله آلودگی و کنترل آلوده کننده های رودخانه ها از اهمیت فراوانی برخردار شده است. برای کنترل موثر آلودگی در رودخانه ها، لازم است فرآیندهای اختلاط و انتقال آلودگی مورد بررسی قرار گیرند. برای رسیدن به این هدف مدلهایی برای تحلیل پارامترهای جریان، کیفیت آب و سایر پارامترهای فرایند اختلاط و انتقال وجود دارد. در این مقاله پارامترهای اثر گذار بر فرآیند پخش و انتقال یک بعدی پسابهای آلاینده در رودخانه با استفاده از مدل MIKE11 مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. ملاحظه گردید که اگر آلاینده از یک منبع بدون تغییرات زمانی(به طور پیوسته) به درون رودخانه وارد گردد ضریب پخش طولی تاثیری در نتایج مدل نخواهد داشت و آلاینده فقط با غلظت اشباع توسط جریان به سمت پایین دست منتقل می گردد و پخش طولی هنگامی اهمیت پیدا می کند که آلاینده از یک منبع دارای تغییرات سریع به رودخانه وارد گردد. علاوه بر این ملاحظهگردید که نتایج حاصل از هیدرودینامیک مساله به شدت بر نتایج مدل پخش و انتقال تاثیر داشته و قبل از حل نعادلات حاکم پخش و انتقال باید تا جای امکان مدل هیدرودینامیک مساله به خوبی کالیبره گردد.