سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد جوانبخت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
حبیب الله ترشیزیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
احسان شریفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
حامد سوختانلو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

چکیده:

بررسی پارمترهای اندازه دانه در حوضه آبریز سد طرق (زیر حوضه مغان) با بستر گراولی نشان دهنده ۳ پیوستگی رسوبی مجزا است که توسط دو انقطاع (ناپیوستگی) از یکدیگر تفکیک شده اند . اولین انقطاع در حدود ۴ کیلومتر پایین تر از محل برداشت اولین نمونه به علت تغییر ناگهانی شیب بستر و ورود رسوبات جانبی از یک شاخه فرعی رخ داده است . این دو عامل باعث تغییر در بافت رسوبات کف کانال و ایجاد پیوستگی های رسوبی مجزا شده اند. آن بخش از رودخانه که در بالا دست انقطاع اول قرار می گیرد پیوستگی رسوبی شماره ۱ را تشکیل داده و بخش دیگر که پایین تر از آن قرار گرفته است پیوستگی رسوبی شماره ۲ را به وجود می آورد. پایین تر از محل اولین ناپیوستگی در اثر ورود یک شاخه فرعی دیگر در محل روستای خانرود مجددا بافت رسوبی تغییر کرده و پیوستگی رسوبی جدیدی (پیوستگی شماره ۳) به وجود می آید. بررسی روند تغییر پارامترهای اندازه ذرات در طول این سه پیوستگی نشان می دهد که تغییر در سرعت و قدرت جریان که از تغییرات شیب بستر ناشی شده است باعث حمل انتخابی رسوبات و ایجاد جورشدگی هیدرولیکی درآنها شده و به عنوان فاکتور اصلی و کنترل کننده روند ریزشوندگی به طرف پایین دست عمل نموده است .