سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی قنبری – شرکت قطعات توربین شهریار
الهه بنی مصطفی – شرکت قطعات توربین شهریار

چکیده:

در توربین های گازی، دمای کاری قطعات بالاست و گاز داغ ورودی به توربین نیز حاوی عناصر خورنده میباشد در نتیجه در سطوح قطعات تخریب شده انواع ترک ها و ترکیبات خوردگی و اکسیدی ایجاد
میشود. همچنین ضخامت قطعه تحت تاثیر تخریب های سطحی کاهش پیدا می کند . جهت تعمیر خسارت های سطحی خصوصاً ترک ها و جهت ضخامت دهی سطح از فرایند بریزینگ دمای بالا استفاده
میشود. این فرایند تحت تاثیر ماده پرکننده، ماده زمینه، وضعیت سطح، اندازه گپ و سیکل بریز می باشد و شاخص هایی شامل استحکام اتصال، داکتیلیته، مقاومت خوردگی،استحکام خزشی، قابلیت جریان باید تامین شود. در این تحقیق پارامترهای موثر بر بریزینگ شامل پرکننده های بریز، سیکل عملیات حرارتی،آماده سازی سطح،کاربری پرکننده ها مورد بررسی قرار میگیرد.