سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی رضا اقاجانی شهریور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی،عضو انجمن پژوهشگران جوان، دانشگاه
عطااله سلطانی گوهریزی – دانشیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجید ابراهیم زاده قشلاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی،عضو انجمن پژوهشگران جوان، دانشگاه
امیر صرافی – استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

آب گیری از کنسانتره و تغلیظ، از فرآیندهای فرعی مهم در اکثر عملیات معدنی هستند. طراحی نامناسب و یا عملیات آبگیری نامطلوب میتواند فاکتورهای محدود کنندهای در ظرفیت یا عملیات واحد بوجود آورند. معمولاً هدف اولیه از تیکنر گرفتن حداکثر مایع از یک دوغاب رقیق خوراک، و بنابراین ایجاد یک گل تا حداکثر ممکن تغلیظ شده می باشد. در تحقیق صورت گرفته پایلوت نیمه صنعتی از تیکنر باطله مجتمع مس سرچشمه طراحی و ساخته شد. پارامترهایی از قبیل تاثیر دبی خوراک، تاثیر فلوکولانت و تاثیر درصد جامد ورودی خوراک و ارتفاع چاهک خوراک مورد مطالعه قرار گرفت. این مطالعه فهم جدیدی از عملکرد و عملیات تیکنرهای ثقلی باطله را فراهم کرد