سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محبوبه آقابابائی نژاد – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه الزهرا
بتول سجاد – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه الزهرا
سعید بهروزی نیا – سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده لیزر

چکیده:

در این مقاله، یک جفت لیزر بخار طلا در ترکیب نوسانگر – تقویت کننده به منظور تعیین بهرهء سیگنال ضعیف و شدت اشباع در فشار های مختلف گاز کمکی و همچنین فرکانس های متفلوت دمش مورد استفاده قرار گرفته و رفتار انرژی کل خروجی آن بر حسب پارامترهای فوق در گذار ۶۲۷/۸nmبررسی شده است.