سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین شاهدی – دانشکده مهندسی معدن،متالوژی و نفت-دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیر مومنی –
رسول بندی –
فرزاد محبوبی –

چکیده:

عملیات حرارتی انیل معمولا پس از شکل دهی جهت اعاده خواص فیزیکی و مکانیکی در اکثر الیاژهای فلزی انجام می شود این عملیات شامل فرایندهای بازیابی و تبلور مجدد دانه های بدون کرنش در زمینه تغییر شکل یافته است تعیین دمای بهینه عملیات باعث جلوگیری از رشد دانه های جدید و درنتیجه حصول فولادی ریزدانه تر با خواص مکانیکی مطلوبتر می شود دراین تحقیق تاثیر دما و زمان عملیات به عنوان دو پارامتر اصلی بر تبلور مجدد فولاد ۳۱۶L زنگ نزن کار سرد شده مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج به دست آمده از بررسیهای سخت سنجی، متالوگرافی و دانه بندی نشان میدهد که اولا عملیات انیل در شرایط دمای ثابت ۹۵۰ به مدت ۵ دقیقه و متناظر با ان در شرایط زمان ثابت ۱۰ دقیقه و دمای ۹۰۰ درجه باعث تکمیل تبلور مجدد در ساختار کارسرد شده می شود.