سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی خانزادی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
حمید محمدنژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه تهران
حسین خیرخواه – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایر

چکیده:

یکی از مهمترین پیشرفتهای اخیر در صنعت بتن تولید و استفاده از بتن های خودمتراکم (SCC) می باشد. این نوع بتن از بتن های روان و بدون جداشدگی محسوب می شود که قابلیت احاطه میلگرد ها را بدون فشار دینامیکی بر آنها دارد. در این تحقیق تاثیر عیار متفاوت سیمان بر پارامترهای رئولوژی بتن خود متراکم بررسی شده است. برای رسیدن به این موضوع آزمایشات اسلامپ فلو، حلقه J، جعبه MVF,U روی نمونه های با عیار ۵۰۰و۴۵۰و۵۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب انجام گرفت طبق آزمایشات انجام شده این نتیجه حاصل شد که اسلامپ فلو نمی تواند آزمایش خوبی برای بتن خودمتراکم از نظر پرکنندگی، توانایی عبور و تسطیح و تراز باشد. زیرا نتایج به دست آمده از این آزمایش با نتایج دیگر آزمایشات متفاوت می باشد. به این معنی که در آزمایش اسلامپ فلو بهترین نمونه از نظر پرکنندگی نمونه با عیار ۵۰۰ و در آزمایش حلقه J بهترین نمونه از نظر قابلیت عبور، نمونه با عیار ۵۵۰ است.