سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیامک بهاروند – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
کبری میربیک سبزواری – کارشناس زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:

ساختگاه سد هفت چشمه در فاصله ۱۴ کیلومتری جنوب شهرستان کوهدشت واقع شده که دارای عرض شمالی"39، َ۳۶ ، ْ۴۷ و طول شرقی " 44 ، َ۲۴ ، ْ۳۳ می باشد.
به منظور ارزیابی ویژگیهای زمین شناسی و ژئوتکنیکی توده سنگهای این ساختگاه بررسی های صحرایی و آزمایشگاهی گسترده ای انجام گرفته است .
به طور کلی مصالح در بر گیرنده این ساختگاه شامل شیل – آهک و رسوبات عهد حاضر است . درآغاز این بررسی ها عملیات ژئوفیزیک صحرایی شامل روشهایژئوالکتریک ، لرزه ای ، مغزه گیری ، … به منظور تعیین ضخامت لایه ها ، عمق سنگ بستر ، خواص مکانیکی و هیدرولیکی توده های سنگی در برگیرنده منطقه مورد مطالعه انجام گردیده است .
براساس آزمونهای آزمایشگاهی ، مقاومت فشاری میانگین آنها Mpa ، ضریب پواسون ، سرعت امواج S , Pبدست آمده و توده سنگ با استفاده از طبقه بندی ژئومکانیکی ( RMR ) طبقه بندی شده و کلاس آن بدست آمده است .