سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین سمینار تخصصی محیط زیست و رنگ

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرحناز نورمحمدیان – گروه ساخت مواد رنگزا، پژوهشکده صنایع رنگ ایران، تهران، ایران
سیامک سلامی – آزمایشگاه بیوشیمی سرطان، گروه بیوشیمی بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه

چکیده:

تغییرات ساختاری، باعث تغییر در رفتار سرطان زایی رنگ های آمینو آزو می گردد. همچنین شکل و ساختار هندسی مولکول ها در امکان افزایش آنها به مولکولهای DNA و سرطان زا بودن آنها، بسیار حائز اهمیت است. لذا چگونگی ساختار مشتقات بنزیدین به عنوان هستهاصلی رنگ های بنزیدینی به روش محاسبات کوانتوممولکولی abinitio بررسی شده است. در این مقاله گزارشی از بررسی ساختار هندسی، طول پیوندها، انرژی و ممان دیپل بنزیدین و شش مشتق بنزیدینیعنوان شده است که این مشتقات از خاصیت سرطان زایی بسیار کم برخوردارند و یا غیر سرطانزا می باشند.